۰
سبد خرید

   Crush strength tester
 
Model                       CT-200
Standards number      ISIRI 1741, ISIRI 19572-1, ISIRI 18051 , ISIRI 18983 , ISIRI 18993, ISO 12192, ISO 3035
Capacity                    250 KGF
Display                      4-inch  Touch screen
Driver                       Electrical motor powered by gearbox
PLC                           Internal PLC on inverter
Plate diameter            120  mm
Load accuracy            1 g
Test space                 120 mm
Test speed                 12.5 mm/min
Power                        220  V 5 A

دستگاه تست مقاومت به لهیدگی (کراش)  
 
 مدل دستگاه CT-200
 مطابق استاندارد بین المللی ISIRI 19572-1 , ISIRI 18051 , ISIRI 18983 , ISIRI 18993, ISIRI 1741, ISO 12192 ,ISO 3035
 مجهز به نمایشگر لمسی 4  اینچی برای کنترل بخشهای مختلف دستگاه
 مجهز به PLC داخلی برای کنترل سنسور و قسمتهای الکترومکانیکی دستگاه
 دارای لودسل S Type با حداکثر ظرفیت 250 کیلوگرم و دقت اندازه گیری 1 گرم نیرو
 قابلیت ذخیره سازی نتایج آزمون و گزارش  حداکثر، حداقل و میانگین  5  آزمون ذخیره شده
 مجهز به بخش کالیبراسیون جابجایی و نیرو برای  تنظیم کالیبراسیون دوره ای
 سرعت انجام آزمون  12.5  میلیمتر بر دقیقه قابل تغییر متناسب با کاربرد
 مجهز به استپ موتور و استپ درایو برای کنترل سرعت انجام آزمون با دقت بالا 
 توانایی اندازه گیری جابجایی فک فشار با دقت یک صدم میلیمتر
 فضای نمونه گذاری قطر 120  میلیمتر به ارتفاع  120  میلیمتر
 توانایی انجام آزمونهای CMT ,ECT ,RCT, PAT, FCT, CCT
 قابلیت برگشت سریع به نقطه آغاز آزمون برای سهولت کاربری
 مجهز به بخش مشخصات ابعادی نمونه بمنظور محاسبه حداکثر فشار اعمالی
 دارای یک ست رینگ های RCT بصورت بلوک ECT و صفحات CMT و سایر فیکسچرها بصورت سفارشی
 دارای قابلیت اتصال به پرینتر بمنظور پرینت نتایج آزمون 
 جنس فیکسچرها از استیل 304 مقاوم در برابر زنگ زدگی با سطح سیقلی سنگ کاری شده
 واحدهای اندازه گیری نیوتن و کیلوگرم و  واحد تنش مگاپاسکال 
 دارای 4 ستون راهنما به منظور کاهش لقی محوری فک متحرک
 مجهز به محدود کننده های مکانیکی بمنظور محدود کردن حرکت صفحه متحرک
 تغذیه مصرفی 220 ولت 5 آمپر

لطفا برای خرید تماس بگیرید
       021-66808218

 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 19572-1-استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18051-استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18983--استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18993-استاندارد isiri 19572-1-استاندارد isiri 18051-استاندارد isiri 18983-استاندارد isiri 18993-کراش تستر-تست لهیدگی-دستگاه تست مقاومت به لهیدگی-دستگاه تست کراش-آزمون مقاومت به لهیدگی-دستگاه تست لهیدگی-دستگاه آزمون مقاومت لبه-تست کارتن-دستگاه تست مقاومت به لهیدگی-دستگاه اندازه گیری نیرو شکست لبه کاغذ-اندازه گیری نیرو شکست لبه کاغذ-اندازه گیری نیرو شکست لبه مقوا-اندازه گیری مقدار نیرو شکست لبه مقوا-تست شکست لبه کاغذ-تست شکست لبه مقوا-شکست لبه کاغذ-لهیدگی لبه کاغذ-لهیدگی لبه مقوا-لهیدگی لبه کارتن-مقاومت به لهیدگی-تست مقاومت به لهیدگی-تست مقاومت به لهیدگی کارتن-تست مقاومت به لهیدگی کاغذ-تست مقاومت به لهیدگی مقوا-لهیدگی-تست مقوا-تست کاغذ-دستگاه سنجش لهیدگی کاغذ-دستگاه سنجش لهیدگی مقوا-دستگاه سنجش لهیدگی کارتن-سنجش میزان لهیدگی -سنجش لهیدگی نمونه-Crush strength tester-Crush tester-تست مقوا-تست کارتن-تست کاغذ-دستگاه لهیدگی-دستگاه RCT-Ring crush tester-دستگاه فشار مقوا-دستگاه فشار کارتن-دستگاه فشار کاغذ-تست های سلولزی-دستگاه کراش تستر-دستگاه تست کراش تستر-دستگاه تست لهیدگی-دستگاه تست مقاومت در برابر لهیدگی-استحکام کاغد در برابر لهیدگی-استحکام مقوا در برابر لهیدگی-استحکام کاغذ در برابر له شدن-لهیدگی لبه کاغذ-لهیدگی لبه مقوا-مقاومت کااغذ در برابر لهیدگی-مقاومت لبه کارتن در برابر لهیدگی-مقاومت لبه کاغذ در برابر لهیدگی-دستگه bct-دستگاه rct-دستگاه ect-دستگاه pat-دستگاه cmt-دستگاه BCT-دستگاه RCT-دستگاه ECT-دستگاه PAT-دستگاه CMT-تجهیزات تست کاغذ-تجهیزات تست مقوا-تجهیزات تست کارتن

کاربرد
 
دستگاه تست لهیدگی برای تعیین مقاومت کارتن و مقوا در برابرفشارو له شدن استفاده میشود. 
جعبه ی کارتن یا جعبه مقوایی و کاغذی  که برای بسته بندی انواع کالاها و مواد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به وزن و تراکم کالایی  که داخل آن قرار می گیرد دارای ضخامت های متفاوتی میباشند.
از کارتن ها باید حداکثر تا 20روز پس از تولید نمونه برداری گـردد و از هـر 1000 کـارتن 20 کـارتن بطـورتصادفی جهت آزمون انتخاب شوند .
اگر کارتن ها دسته بندی شده باشند باید 20دسته بطور تصادفی و از هـر دسـته یـک کـارتن جهـت آزمـایش انتخاب شود.
هدف از انجام این آزمون، تعیین مقاومت فشاری لبه ای (مقاومت لهیدگی حلقوی) کاغذ و مقوا  به ویژه مقوای مورد استفاده در تولید کارتن میباشد.
 
اصول انجام آزمون

یک آزمونه نواری کاغذی یا مقوایی که با کاتر نمونه ساز  طبق استاندارد تهیه شده است را به  شکل حلقه در آورده و در صفحات فشار دستگاه قرار می دهیم . آزمونه توسط فک پایینی متحرک دستگاه که  با سرعت 12.5 میلیمتر بر دقیقه (قابل کنترل از روی صفحه لمسی3.5 یا 7 اینچی) به سمت بالاحرکت میکند، در معرض نیروی فشاری لبه ای فزاینده تا آستانه شکست قرار می گیرد. در همین حین لودسل دستگاه نیروی تحمل شده توسط آزمونه را اندازه میگیرد. درنهایت آزمونه تحت فشار ایجاد شده تغییر شکل میدهد و دستگاه مقدار فشاری که باعث این تغییر شده را گزارش میکند.
مقاومت به لهیدگی عبارتست از حداکثرنیروی لازم برای لهیدگی لبه ورق و کارتن
مقاومت فشاری عبارتست از حداکثر نیروی فشاربر واحد طول کاغذ یا مقوا که آزمونه میتواند در آزمون فشاری تا لحظه شکست تحمل کند.
( مقاومت فشاری و مقاومت لهیدگی با واحد کیلو نیوتون بر متربیان میشود.)
شاخص مقاومت لهیدگی حلقوی: مقاومت لهیدگی حلقوی بر اساس جرم پایه تقسیم بندی می شودکه با واحد کیلونیوتن متر برگرم بیان میشود.
جنس بدنه دستگاه از فولاد ck45  میباشد
دستگاه کراش تستر ساخت شرکت آزمونگرکیفیت دارای 4 یا 5 دیسک با قطرهای جزیی متفاوت  میباشد که این قابلیت را فراهم میکند که دستگاه  ضخامت های مختلفی از نمونه را تست کند.

محاسبه نتایج مقاومت به لهیدگی حلقوی
مقدار متوسط مقاومت حلقوی در هر یک از جهت های لازم (جهت ماشین ، جهت عرضی) را با استفاده از رابطه زیر بر حسب کیلو نیوتن بر متر محاسبه کنید :
δ=f/l 
که در آن :
F  مقدار میانگین بیشینه نیروی فشاری بر حسب نیوتن است
L طول آزمونه بر حسب میلیمتر است.
برای هر یک از جهت های مورد نیاز، مقاومت به لهیدگی حلقوی را بر حسب کیلو نیوتن بر  متر با دقت سه رقم اعشار گزارش کنید. هم چنین انحراف معیار را محاسبه و گزارش کنید.
شاخص مقاومت به لهیدگی حلقوی:
در صورت  لزوم با استفاده از رابطه زیر ، شاخص مقاومت به لهیدگی حلقوی را بر حسب کیلو نیوتن متر بر گرم محاسبه کنید.:
X=δ/g
که در آن :
δ متوسط مقاومت لهیدگی حلقوی بر حسب کیلونیوتن بر متر است.
g جرم پایه بر حسب گرم بر متر مربع برای نمونه های مشروط شده است.​​​​​​​

کاتالوگ دستگاه تست مقاومت به لهیدگی
دستگاه مقاومت به لهیدگی(کراش)

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید